Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rynek żywności ekologicznej

1. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat żywności ekologicznej?
bardzo wysoka
wysoka
dostatecznie
niska
bardzo niska
2. Czy kupuje Pan/Pani żywność ekologiczną?
tak (Proszę pominąć pytanie 8 i 9)
nie (Proszę przejść do pytania 8)
3. Co skłania Pana/Panią do zakupu ekologicznej żywności? (Proszę zaznaczyć max 3 odpowiedzi)
prowadzę zdrowy tryb życia
troska o środowisko naturalne
wyższa wartość odżywcza w porównaniu z żywnością z produkcji konwencjonalnej
brak zanieczyszczeń chemicznych
wyższe walory smakowe w porównaniu z żywnością z produkcji konwencjonalnej
większa zawartość witamin i składników mineralnych w porównaniu do żywności z produkcji konwencjonalnej
4. Co według Pana/Pani jest największą barierą zakupu żywności ekologicznej?
cena
dostępność
brak zaufanej marki
smak
inne
5. Jak często Pan/Pani kupuje zdrową żywność?
codziennie
raz w tygodniu
raz w miesiącu
kilka razy w roku
6. Gdzie najczęściej kupuje Pan/Pani produkty ekologiczne?
targowisko
sklepy specjalistyczne
hipermarket
u producenta
przez Internet
7. Ile jest Pan/Pani w stanie wydać na ekologiczną żywność ciągu tygodnia?
od 10 do 30 zł
od 30 do 50 zł
od 50 do 200 zł
powyżej 200 zł
8. Dlaczego nie kupuje Pan/Pani żywności ekologicznej?
nie wiem jak odróżnić ją od konwencjonalnej
nie ma jej w sklepie, gdzie robię zakupy
nie wiem gdzie ją kupić/jest trudno dostępna
jest zbyt droga
jest mały wybór/asortyment
jest mało atrakcyjna
nie mam zaufania do żywności ekologicznej
wolę żywność konwencjonalną
9. Co skłoniłoby Pana/Panią do zakupu żywności ekologicznej? (Proszę zaznaczyć MAKSYMALNIE 3 odpowiedzi)
istnienie znaku odróżniającego żywność ekologiczną
niższe ceny żywności ekologicznej
poprawa asortymentu żywności ekologicznej
reklama żywności ekologicznej
większa wiedza na temat powiązań tej żywności ze zdrowiem
większa wiedza na temat tej żywności
wzrost dochodów osobistych
wzrost dostępności żywności ekologicznej
* 10. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 11. Wiek
do 18 lat
19-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyżej 60 lat
* 12. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 50 000 mieszkańców
miasto do 250 000 mieszkańców
miasto powyżej 250 000 mieszkańców
* 13. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 14. Poziom dochodów
bardzo niski
niski
średni
wysoki
bardzo wysoki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .